Ruta Romànica

A molts municipis de la Costa Brava i del Pirineu de Girona trobareu testimonis arquitectònics que daten dels segles X al XIII.

Destaquen els grans monestirs, tant per la seva dimensió com pel seu valor històric, com el de Sant Pere de Rodes, Sant Quirze de Colera, Santa Maria de Vilabertran, el de Sant Joan de les Abadesses o el de Santa Maria de Ripoll.

60km